DOPRAVA TŘEŠŇÁK.CZ

 
Plynárenská 322/53
IČ: 65076117
 
Ústí nad Labem, 400 10
DIČ: CZ7705112910
 
web: www.doprava-tresnak.cz
č. ú.: 1387358545/2700 (Kč)
  č. ú.: 961004000/2700 (Euro)
 
Jiří Krob: (+420) 792 326 815
Jaroslav Třešňák: (+420) 604 825 649